Hotely Benátky letiště

- hotel Benátky letiště - Tessera hotel benátské letiště Marco Polo -Venice hotel
Venice hotels
Venice hotel
Hotel Mary
Via Orlanda 152, 30030
Campalto (Benátky), Itálie
Tel. +39.041.5420341
Fax +39.041.5420394
info@venicehotelmary.com

POPIS
Hotel Mary, který se nachází v nedávno postavené budov v centru Campalta, malého a rušného msta benátského kraje, zaruuje své klientele absolutní klid ve zcela odhlunném, moderním a funkním prostedí. Hotel je zaízen ve stylu jednoduché elegance a vybaven pírodními materiály nesporné hodnoty, nabízí tisíce drobností pro komfort, od prohátého parketu po klid vnitní zahrady. 28 pokoj tohoto benátského hotelu, které se nacházející na tech patrech spojených výtahem, usilují o to, aby si své hosty podmanily naprosto vysokou kvalitou nabízeného komfortu, prvky praktinosti a uitenosti kadého nejmenšího detailu, které byly patin studovány, aby kolem Vás vytvoily skuten pohostinné, pohodlné a píjemné prostedí plné bezpeí.

V našem hotelu naleznete relaxaní místa, kde si budete moci odpoinout i konverzovat, íst i pracovat v nejlepších podmínkách. A u budou dvody Vašeho pobytu v Benátkách jakékoliv: práce, studium, turistika i zábava, hotel Mary se vdy postará o dávku dobré nálady jako závdavek.

V pípad jakýchkoliv problém i zvláštních poadavk se mete s dvrou obrátit na recepci. Naši zamstnanci Vám budou rádi k dispozici, aby vyhovli kadému Vašemu poadavku i pání a poskytli veškeré píslušné informace nebo napíklad zajistili cestovní jízdenky, rezervace do muzeí, turistické výlety i exkurze do Benátek a okolí. Ale pokud si budete pát, budeme schopni Vám poradit i pi výbru restaurací a typických hospdek, kde mete ochutnat nejlepší z tradiních pokrm Benátek i benátského kraje.


Venice hotels


Venice hotels

Home · Umístnení · Popis · Události · Pokoje a ceny · Speciální nabídky · Zamluvení
Choose your favourite language: English · Italian · French · German · Spanish · Portuguese · Danish · Finnish · Swedish · Dutch · Czech · Polish · Romanian · Hungarian · Greek · Japanese
Travel directory
Hotel Mary© 2000-2018 - Hotel Marketing by Nozio Business | Privacy/Copyright/IP Policy